Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Programmet gäller demontering, muddring vid mastkran, spontning och planering av ytor samt asfaltering.

1    Rivning brygga ramp                                           V 38
2    Muddring vid mastkran                                        V 38-39
3    Fyllnad inför sondning                                          V 39-42
4    Sondning                                                              V 42
5    Spontning  dubbning                                            V 51-05
6    Stagning spont samt fyllning                                V 04-11
7    Planing av ytan och asfaltering                            V 10-16

Hamngruppen den 20 sept. 2017