Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu är vi inne i påskveckan med lite lugnare tempo. Dock har en hel del blivit utfört, vindskivorna är på plats samt att vi fått den stora porten monterad.
Vi har även kompletterat fasaderna. Här återstår en del på gavlarna samt över dörrarna. På utsidan skall två dörrar monteras. Dessa ingick inte i leveransen. En av dörrarna skall sitta vid det tänkta saneringsutrymmet och det skall vara en branddörr som vi tar från nuvarande verkstaden.
Gjutningen utefter kajen är klar och rensad från gjutformen.
Vi fortsätter nu med att få komplettera på utsidan samt start av insidan på nya verkstaden.
Parallellt med detta ska vi starta arbetena på plan och runt husen. Här har vi varit hindrade till följd av kylan.

Hamngruppen