Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Här kommer en rapport över vad som hänt denna veckan samt vad vi ska företa oss under den kommande veckorna.

Denna vecka har vi arbetat med el, dragit om kablar från kranen till nya verkstaden, samt att vi dragit el och vatten till nya kajen.

Runt våra nya byggnader har det varit en del arbeten samt att vi isolerat i den nya verkstaden, så den är nu klar för elinstallationen.

Kommande veckans arbeten är att göra klart runt nya husen samt att vi startar med skoningen av nya kajen.

Innan detta kommer vi att rätta till en landgång samt ett antal bommar som skadats av isen, vi beräknar att utföra detta tidigt under veckan allt för att stilla oron från en del, som tror att vi glömt dessa reparationer, men det är lugnt vi har läget under kontroll, men tyvärr så råder vi inte över vädret.

Vi gör vad vi kan för att vara klara med planen, som det ser ut i nuläget så kanske vi nödgas ta till någon dag after den 25 april, men planeringen är att planläggning och asfalteringen händer under vecka 17.