Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu kommer vi åter med en rapport från hamngruppen.
Denna vecka har vi gjort klar hamnen, reparerat y-bommar, kopplat vattnet samt lagt en landgång till E- pontonen på plats.
Vårt arbete med ny kajen fortsätter, men nu ser vi ett slut på det arbetet, vi har asfalterat planen och rampen samt att vi startat med skoningen av kajen.
Vi kan nu se den nya ytan på hamnplanen, nästa vecka kan den tas i anspråk av KKKK, för uppställnig av jollar.
Nästa vecka fortsätter arbetena med skoningen av kajen, men även att vi lägger ut pontonerna vid rampen.
Vi startar även montage av belysning på kajen samt montage av bom och sanitetspump, får se vad vi hinner med eftersom det är en kort vecka.
Vi skall även ta upp ett antal stenar som rullat för långt ut och därför hamnat utanför sponten, det är sådant som kan hända.

Hamngruppen