Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu närmar vi oss att kajen blir färdig, inklusive de nya pontonerna vid slipen som Janne fått på plats.
Det återstår en del garnering av kajskoning samt landgång till de nya pontonerna.
Montage av bom och sanitetspump påbörjas under kommande vecka.
Parallellt med detta pågår installation i de nya husen. Det är i huvudsak elektricitet i verkstaden, men även isolering av tak och väggar.

Hamngruppen