Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu är vi åter här med en rapport, över vad som hänt i hamnen under de senaste veckorna, samt lite om vad som pågår.

Som ni kan se så har bommen monterats vid slipen, har även monterat belysningsstolparna på kajen, här återstår pollare och räddningsstegar samt att taket på våra nya byggnader får sin beklädnad av plåt, att det blev plåt är ett krav från brandmyndigheten, tyvärr lite dyrare än beräknat.

Montering av innerväggar i den nya verkstaden har utförts, här återstår nu att klä väggarna med gips för att det skall bli helt klart, även det ett krav från brandmyndigheten.

Efter detta stora arbete med norr kajen, trappar vi ner på verksamheten för hamngruppen.

Arbetet har varit fantastiskt trevligt, många fina stunder med fin gemenskap, alla har önskat göra en insats för hamnen, men också ha trevligt.

Det värmer med all den respons vi fått från många medlemmar, som på ett positivt sätt kommenterar vad vi gjort och vad vi åstadkommit, även om det blivit dyrare än budget.

Men man kan inte vara alla till lags, hamngruppen har verkligen försökt att förädla och säkerställa hamnen, därigenom öka på trevnaden och tillgängligheten, men även värdet vilket gagnar oss alla.

Hoppas att ni fått ut något av de rapporter som skrivits under året och att ni genom dessa har fått en liten inblick i vad vi sysslat med och varför.

Detta blir vår sista rapport över vad som händer och sker i hamnen för denna gång.

Tack för ordet.
Hamngruppen