Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Som ni ser så håller vi programmet för spontningen.
Som utlovat pågår arbetet med att muddra vid mastkranen, muddermassorna läggs bakom sponten. Därefter fyller vi på med sprängsten. Arbetet beräknas pågå under två veckor.

Hamngruppen