Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Alla har förhoppningsvis sett att det pågår ett stort arbete i hamnen. Vi håller på att säkerställa den norra kajen.

Vi fyller ut med sten för att nå ut inför spontningen.
Under veckan som gick har vi kunnat sonda och därigenom fått klart för oss längderna på sponten.
Vi har även vi lagt upp sprängsten som vi skall fylla med då sponten är på plats.

Det har också röjts och vi har flyttat miljöstationen och friggeboden.
Nu återstår det för oss att demontera kranen, det blir ett svårare moment. Men nödvändigt inför de fortsatta arbetena.

Hamngruppen.