Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu är i stort all rivning inför spontningen klar.
Kranen med sitt däck är demonterad, vidare är däcket ut till B-bryggan och det som var mellan B-bryggan och kontoret rivet.

Nu kan vi se vilken yta vi får med den nya kajen. Det innebär att KKKK kommer att kunna få en mer sammanhängande yta. Det tycker vi måste vara  positivt.

Det vi skall göra innan spontningen kommer igång, är att kontrollera så inga stenar rullat ut där vi skall sätta sponten.
Återkommer med ytterligare information, då vi startat upp spontningen.

Hamngruppen