Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu startar höstens arbeten med spontning av den norra kajen. Det är för alla i föreningen och i synnerhet för hamngruppen, som det kan i bland bli lite bökigt i hamnen med olika aktiviteter.
Vi ber om överseende för dessa olägenheter.

Det är viktigt nu i starten att vi rensar ytorna mot den nya kajen. Det innebär demontering av kranen, friggeboden samt miljöstationen.

Vi kommer att lämna fortlöpande information här på vår webbplats om det som händer i de olika faserna av arbetena.

Hur har vi nu tänkt att lösa det hela?
Det startar med att vi muddrar vid mastkranen. Arbetet beräknas ske i september.
Vidare så startar vi med att fylla upp vid nuvarande kajkant för att man ska komma åt för sondning som beräknas ske i mitten av oktober.
Därefter kommer spontning som beräknas starta i december eller januari.

Till detta kommer utfyllnad samt planing och asfaltering. Därefter återstår att montera miljöstation, en friggebod samt ett kallförråd.

Hamngruppen