Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

 

img_1938

Nu trodde ni nog att vi i hamngruppen gått i ide, så är inte fallet. Vi jobbar på, men tar det lite lugnare efter de stora arbetena med spontning och nya pontoner. Vi njuter och slår oss för bröstet samt berömmer varandra för ett fint jobb.

Det som pågår för närvarande är färdigställande av brädgången på piren. Balkarna är lagda samt att vi har monterat första delen av bjälkarna.
Det som återstår är att gjuta och lägga däcket, vi får se vad vi hinner med innan nyår.
VI kommer med rapporter även nästa år, så alla kan följa vad som sker i hamnen.

Hamngruppen önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Janne, Håkan, Bengt och Ove

Full fart