Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Sjösättningsrampen

Kullaviks Hamn

Nya regler kring sjösättningsrampen Varför gör vi detta? Ordförande svarar: ”Som ni kanske har sett har vi satt upp en öppningsbar bom på sjösättningsrampen. Det har länge varit så att hamnföreningen inte haft kontroll över alla som sjösätter. Det är ett stort antal sjösättningar och upptagningar som görs av personer som inte är våra medlemmar. Eftersom vi har ett underhåll av rampen såväl som ett säkerhetsansvar har det länge varit ett behov att förbättra detta flöde. Det kommer vi nu kunna.”

Allmän information

Alla båtar som målas eller någon gång har målats med biocidfärg MÅSTE spolas av över spolplatta. Detta enligt kommunens lagar och regler för småbåtshamnar. I Kullaviks Hamn är det Kullaviks Båtvarv som handhar spolplattan. Ta kontakt med dom för mer information om tillgång till spolplattan.

Bommen kommer att kunna nyttjas dygnet runt. När man öppnat bommen kommer den stå i öppet läge under 10 minuter. Inom dessa 10 minuter måste man ha ställt dit sitt ekipage. Se till att vara förberedd innan ni genomför köpet. I marken sitter sensorer som känner av att ekipage står på platsen och bommen går ner först efter att ekipaget lämnat sista sensorn. Då stängs bommen omgående.

Fullvärdig medlem Ni som är fullvärdiga medlemmar, dvs äger en eller flera nyttjanderätter i hamnen, kommer få tillgång till 2 fria öppningar per säsong. Dessa går att utnyttja fram till 30 november, dygnet runt. Skulle man av någon anledning ha behov av fler öppningar så måste man kontakta Johanna på Hamnkontoret. För att få tillgång till fria öppningar måste ni: Gå in på www.tallyweb.dk. Scrolla ner och välj Kullaviks Hamn. Klicka på ”Logga in” uppe i högra hörnet. Klicka på ”Skapa Konto” och följ instruktionerna för att registrera er. OBS! Ange mobilnummer enligt följande exempel: +4670xxxxxxx. När ni gjort detta, mejla till Hamnkontoret på johanna@kullavikshamn.se och tala om att ni registrerat er. När vi fått ert mejl går vi in och kontrollerar att ni har betalt medlemsavgift samt stormfond för året. Därefter tilldelar vi er de fria öppningarna. Därefter får ni en kod till det mobilnummer ni angivit. Använd koden för att öppna bommen. Medlemsavgift samt stormfond skall vara betald innan man får sina fria öppningar. Har ni ett konto hos Tallyweb sedan tidigare så behöver ni inte registrera ett nytt. Endast meddela oss på ovanstående mejl att ni vill ha fria öppningar.

Icke fullvärdig medlem Ni som inte är fullvärdiga medlemmar, alltså inte äger en nyttjanderätt i hamnen, kommer få betala per öppning. Detta gäller även de som hyr en plats i 2:a hand. Rampen kommer kunna nyttjas fram till 30 november. En öppning kostar 200 kr. Så här köper ni tjänsten: Gå in på www.tallyweb.dk. Scrolla ner och välj Kullaviks Hamn Klicka på ”Sjösättning 200 kr/gång” Välj datum för giltighetstid för koden Välj antal sjösättningar, klicka på betala Fyll i personuppgifter. OBS! Ange mobilnummer enligt följande exempel: +4670xxxxxxx. Klicka på Betala När köpet är genomfört får ni en kod till det mobilnummer ni angivit. Använd koden för att öppna bommen.

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80