Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Tvätta då din båt över spolplattan i hamnen
Genom att tvätta din båt över spolplattan (med godkänd rening för båtar) gör Du en stor insats för allas vår miljö!
Vår hamn som många andra ligger i känslig miljö, med grund mjukbotten. Här finns även ålgräs som är viktig uppväxtmiljö för bland annat torsk.

Spolplatta

Spolplattan är nu klar