Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu händer det inte så mycket som tidigare. För oss gäller det att få klart med alla detaljer, små men betydelsefulla. En av dessa är den nya mastkranen. Den är nu monterad, det ser mycket bra ut och nu ska vi för oss själva provlyfta med ca: 500 kg, sedan är den klar att använda.
Vi skall få målat järnbalken samt avsluta överkanten av garneringen, montering av pollare för förtöjning, därefter återstår asfaltering av den nya planen.

Hamngruppen

2016-04-03_kran