Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu kan vi se resultatet av allt vårt arbete med den nya kajen. Det är enligt många ett lyft för hamnen, vi kan bara hålla med.
Det fina resultatet beror på ett fantastiskt fint arbete av Nicklas Sivenmarks gäng som svarar för den perfekta spontningen, den är spikrak och håller en hög standard.
För att öka på livslängden på sponten har vi kompletterat med zinkanoder, i sin helhet ett fint arbete som vi kan vara glade för.
Även arbete i samband med sponten har skötts på ett fint sätt av Jonas Jägetoft mannar. Det är från att det skopmuddrats, men här återstår en del att göra för att få ett ökat djup. Det kommer att utföras nu till vintern.
Det viktiga arbetet med att komprimera massorna som fyllts bakom sponten, genom att packa och stampa dessa, allt för att erhålla en plana ytan inför asfalteringen.
Genom allt detta arbete har vi nu fått en utökad hamnplan, till glädje för alla som är verksamma i hamnen. Det är bara att tacka alla inblandade till ett bra jobb.
Nu återstår att få de nya pontonerna på plats, om detta återkommer vi senare.

Hamngruppen

spontning spontning

spontning spontning