Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu har den första pontonen anlänt, den fick märkningen L. Pontonen monterades och lades på plats under helgen, vi har även startat med att montera bommar på pontonen.
Det är en ponton med betongdäck, däcket har en armering av basal.Det är ett starkt material baserat på lava, vilket innebär att däcket inte rostar och ytan är halkfri.
Underhållet kommer därför att bli litet, att det nu också är halkfritt gör det inte sämre.
Under nästa vecka anländer ytterligare pontoner för montage, det är vad vi vet pontonerna M och N.

Hamngruppen

spontning spontning

spontning spontning