Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu äntligen är pontonerna på plats, som bäst pågår montage av bommar: Det har varit en del förseningar på leveranser, men nu är de på plats och det ser riktigt prydligt ut.
Båtarna börjar att komma på plats.
Tyvärr så missbedömde jag längden på en av pontonerna, så här nödgades vi korta av pontonen med 7 m, en annan hindrade in- och uttransporten, till vår nya kaj samt till varvet.
Så tyvärr har vi missat ett antal ny platser att sälja, vilket medför att ekonomin blir lite ansträngd, glädjande är att vi kunnat hålla vår utgiftsbudget för detta stora arbete, så hamngruppen är mycket nöjda med arbetena.
Nu hoppas vi att denna investering blir till glädje för alla i Kullavik under många år.
En av pontonerna som vi så att säga fick över, ligger nu vid sjösättnings rampen, det blir vad vi tror lite bättre och säkrare sjösättning, det kommer vi gemensamt med KKKK att utvärdera.

Hamngruppen

spontning spontning

spontning spontning

spontning