Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Kullavik 29 Januari.
Under veckan har arbetet varit att förankra sponten mot berget, det är nu slutfört och vi fick berg i samtliga hål, så förankringen mot berg blev som planerat.
Även groparna för toppförankringen är klara, här blir nu att förankra dragstängerna, vilket nu startat och blir förmodligen klart under nästa vecka.
Återstår sedan krönbalken samt utfyllnad innanför sponten samt placering av den nya mastkranens fundament.

Hamngruppen

Spontning

många timmars arbete

Spontning

mycket arbete

Spontning

Spontning