Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Här kommer nu den senaste rapporten rörande den nya kajen, det närmar sig nu det sista kapitlet i detta arbete med sponten.
Tyvärr så var vi tvungna att lyfta upp cementringarna för kranfundamentet, då dessa hade pressat ut sponten lite i överkanten.
Arbetena med dragstänger och mothåll har färdigställts, det är för att hålla sponten på plats, detta arbete är nu slutfört, samt att det är återfyllt runt mothållen.
Det gör att vi kunnat spänna dragstängerna och räta upp sponten, den är nu spikrak samt att även krönbalken nu är på plats.
Vi återkommer nästa vecka med ytterligare informationer.

Hamngruppen

spontning

spontning

IMG_1819

IMG_1816

IMG_1829