Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Denna vecka startade med att vi fixerade krönbalken, det innebär att svetsa fast denna mot sponten. Efter detta återstår enbart arbetet med att spänna dragstängerna till sponten.
Vi har nu åter placerat ut kranfundamentet. Vi har även gjutit första delen av fundamentet samt en förankringsplatta.
Det pågår även muddring utefter sponten, vid normalvatten klarar vi ett djup på ca:2,3 meter vid mastkranen. Det är mycket besvärligt, men vi har det skönt i solen.
Arbeten som pågår är återfyllnad samt färdigställning av markytan.

Hamngruppen
spontning

spontning

spontning

spontning

spontning