Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Under veckan som gick blev Sivemarks klara med spontningen, dom har gjort ett fantastiskt bra jobb. Vi kan alla se det fina resultatet och de kommer åter i december för att sponta den norra kajen.
Gjutningen mot kontoret för att säkra sponten är klar, det innebär att vi kan fylla klart bakom sponten.
Arbetena har fortsatt med att plana ut marken samt packa den. När skoningen är gjuten blir det asfaltering.
Formningen av skoningskanten samt armeringen av denna pågår, likaså arbetet med garnering av sponten med trä.
Hamngruppen

spontning

spontning

spontning