Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Denna vecka har vi format för gjutning utmed sponten. Gjutningen blir under vecka 11, inte som planerats tidigare vecka 10.
Det som utförts är formning samt färdigställande av armering inför gjutningen.
Vi har även fortsatt med garneringen av sponten, här är vi lite beroende av lågvatten för att utföra montaget av de längsgående  infästningarna. Vi har även förarbetat för garneringen, genom att kapa upp den stående panelen.
I övrigt så klargör vi markytan för asfalteringen, den nya hamnplansytan blir nu mycket större, härliga ytor som vi verkligen är i behov av.
Hamngruppen

spontning spontning

spontning

spontning