Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Kullavik 23 januari.
Nu kan man se vad vi gör och hur det är tänkt att bli, spontningen är nu klar.
Vi har även skurit av sponten i sin rätta höjd.
Förberedelserna pågår för att starta förankringen av sponten mot berget, samt montering av krönbalk.
Men det är mycket som återstår att göra.
Det kommer att rapporteras efter hand som arbetet fortskrider.
Men redan nu kan vi se vad det kommer att innebära för hamnen, det är enligt min mening ett stort lyft för hamnen.

Hamngruppen

Spontning

Spontning