Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Efter nattens oväder kan vi konstatera att både hamnen och bastun klarat sig bra. Det enda som verkar vara skadat är vindsurfingbryggan.
Förbättringsarbetena i hamnen pågår inte bara på piren utan även inne i hamnen vid K- och L-bryggorna.

Stormen Gorm

Det blåser kraftigt i Kullavik

Vinterarbeten

Arbeten pågår även inne i hamnen