Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Stormen Urd orsakade inga skador i hamnen.
Men en del upprensning och städning behövs.

Ännu en storm

Stormen Urd

Foto: Henrik Wergeland