Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Filmen börjar med att vi dyker för att hitta lämpligt ställe att sätta ut pricken på.
Vi markerar med en boj som vi binder fast i ett armeringsjärn från det gamla kumlet.
Därefter går vi in igen till Kullavikshamn för att lasta fundament och märke.
Sedan bogseras flotten ut och försöker placera flotten över grundet i blåsten.
Till slut lyckades vi fixera fundamentet på toppen av trefotar´n.
Bröderna Bräder