Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

I vårt led att förbättra vår IT-strategi har vi nu lanserat vår nya webbplats på en modernare och effektivare plattform. Det innebär att vi kan utveckla fler funktioner som skall vara till hjälp för oss i KHef.