Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Här har vi nu armerat för att öka på hållfastheten, samt rensat runt och ovanpå den gamla cementplattan.
Den nya cementplattan är nu gjuten. Det som återstår är att färdigställa trädäcket, vilket beräknas ske efter påsk vecka 13.
Det som är kvar att rätta till är rampen. Den kommer inte att bli så brant då vi är klara.
Hamngruppen

ny brygga ny brygga