Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu närmar det sig när vi är klara med västra bryggan.
Det som återstår är att snygga till avslutningen samt asfalteringen.
Genom att vi höjt bryggan 300 mm, blir det inte så brant som tidigare att nå bryggan.

Hamngruppen

västra bryggan   västra bryggan