Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu är vi klara med reparationen, på den av stormen raserade bryggan. Vi är nöjda med vårt resultat, det ser stabilt ut.
Det som återstår är att plana ut slänten en aning samt asfalteringen.

Hamngruppen

Västra bryggan västra bryggan