Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Efter att stormen i höstas raserade den västra bryggan, har vi funderat på åtgärd.
Det har varit konstruktionsarbeten samt beställning, vi fastnade för galvaniserade stålbalkar som stomme.
Under veckan har balkarna monterats och förankrats i betongfundamentet. Vi har även färdigställt gjutformen, gjutningen görs för att ytterligare förstärka infästningen.
Avsikten är att gjuta på fredag, så under vecka 11 kan vi kanske ha den klar.

Hamngruppen

Ny brygga

Ny brygga