Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Kungsbacka kommuns pressrelease:
”Kungsbacka kommun avslutar lantmäteriärendet om Kullaviks hamn
Lantmäteriet beslutade i februari att ställa in den förrättning som kommunen ansökt om för att överföra vissa vattenområden till hamnfastigheten i Kullaviks hamn. Överföringen av vattenområdena var ett försök att lösa den tvist som sedan många år finns mellan två fastigheter, hamnen och kommunen.
– Lantmäteriets hantering av ärendet är helt oförutsägbart. Det går inte att på ett rimligt sätt föra den här typen av talan när utgången kan bli hur som helst. Vi har försökt att ta vårt ansvar gentemot alla inblandade, men nu får vi lösa det på ett annat sätt, säger Anna Rehnberg, kommunjurist.
Kommunen avslutar lantmäteriärendet och får istället kompensera hamnen ekonomiskt, på grund av att det nu är omöjligt för kommunen att fullfölja avtalet, som skulle gett hamnen servitutet till vissa vattenområden. Hamnen får därmed på egen hand försöka komma överens med fastighetsägarna.”

Mats Pegelow, vår ordförande uttalar sig i GP:
”Kungsbacka kommun ger upp försöken att rätta till sitt 15 år gamla misstag och väljer att betala skadestånd till Kullaviks hamn för att kommunen sålde vatten som den inte ägde.
Felet upptäcktes för snart åtta år sedan av de rättmätiga ägarna till vattnet. Sedan dess har de juridiska kvarnarna malt. 2014 meddelade Lantmäteriet att det går att flytta över vatten till hamnen. Hamnen såg då ut att vara den vinnande parten i den långa konflikten. Men vattenägarna överklagade och ärendet fick handläggas på nytt. Och i veckan kom ett helt motsatt beslut som fick kommunen att ge upp.
– Vi har gjort vad vi har kunnat. Vi har sålt en båthamn med ett vattenområde där vi inte kunde ge hamnen servitut att använda vattnet. Sedan det här upptäcktes har vi försökt på olika sätt att göra det rätta. Vi trodde att Lantmäteriet kunde hjälpa till att överföra det här vattenområdet, säger kommunjuristen Anna Rehnberg.
Men i stället meddelade Lantmäteriet nyligen att myndigheten inte kan lösa frågan på det sätt som meddelades för två år sedan. Kungsbacka kommun har därför beslutat att avsluta ärendet hos Lantmäteriet.
– Det här visar att det är för stor osäkerhet för att vi ska våga fortsätta driva det här och satsa ännu mer pengar på processande. Lantmäteriets hantering av ärendet är helt oförutsägbar, säger Anna Rehnberg.
Hamnföreningen hotade 2012 med att stämma kommunen på nio miljoner kronor. För att slippa en juridisk process då valde kommunen att vända sig till Lantmäteriet och på så vis hjälpa hamnen i konflikten med vattenägarna.
Nu lämnas hamnföreningen att återigen försöka komma överens med ägarna om vad som ska hända med det omtvistade vattenområdet där föreningen i dag har delar av sina bryggor. Men ordförande Mats Pegelow är optimistisk till att tvisten ska få en lösning.
– Vi har inte träffat kommunen än så vi vet inte vad det här innebär. Vi får se vad kommunen kommer att erbjuda oss. Men vi är optimistiska.
Kungsbacka kommun har till och med 2015 lagt två miljoner kronor på bara advokatkostnader i hamntvisten.”

Hamnens styrelse
har idag, 3 mars, påbörjat förhandlingar i positiv anda.

bad