Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Vattenrättsfrågor, tidningsartiklar m.m.

2013

2013-11-22
Läs artikel om hamnen i Norra Halland 22 november 2013 »

2013-05-02
Kullaviks hamn och kommunen träffade vattenrättshavarna den 25 april 2013, för en vidare diskussion.
Vattenrättshavarna vidhåller sina krav mot Kullaviks hamn och kommunen.
Parterna har beslutat att återigen träffas den 3 juni.
Under tiden kommer Kullaviks Hamn att bemöta de krav som framställts i ansökan om handräckning (avhysning),
Föreningen väntar den kommande handläggning av lantmäteriärendet och hoppas att det kommer att kunna
klarlägga frågan om fortsatt disposition av vattnet.
På förekommen fråga om hemsidan ”Bevara Kullavikshamn” så kan föreningen meddela att vi inte står bakom denna hemsida. Föreningen arbetar dock med att bevara Kullaviks Hamn, men utifrån vår egna hemsida.

Styrelsen KHef 2 maj 2013

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80