Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Båtplatsförmedling

Hyra eller hyra ut båtplats?

– Den 1 januari öppnar anmälan

Från och med den 1 januari kan du anmäla intresse för att hyra ut din båtplats och/eller hyra en båtplats för säsongen 2023. Detta tillvägagångssätt gäller ALLA, oavsett hur du gjort förr om åren. Du gör din anmälan via ditt konto i Portnet. Under rubriken ”Önskemål” kommer det från och med 1 januari finnas formulär att fylla i för de olika önskemålen.

  1. Jag önskar hyra ut båtplats.
  2. Jag önskar hyra båtplats.
  3. Jag önskar hyra ut båtplats och hyra en annan.

Vill du hyra en båtplats är det viktigt att ange båtmodell samt längd och bredd, så vi med säkerhet ska veta att vi har rätt uppgifter. Förutsättning för tilldelning är att man har en båt som passar med måtten på den lediga platsen. Det är stor efterfrågan på båtplats och styrelsen har därför beslutat tilldela andrahandsplatser så här:

  • För ansökningar inkomna i januari tilldelas båtplats i turordning efter den ansökandes placering i båtplatskön.
  • För ansökningar inkomna den 1 till 7 januari får man företräde i kön baserat på hur många av de senaste fyra åren man hyrt i andra hand.
  • För ansökningar inkomna efter januari fördelas båtplats enligt mejlets ankomstdatum och ingen hänsyn tas till plats i kön.

Vi kan aldrig garantera att du får din plats uthyrd eller att du får hyra en plats, men vi jobbar alltid för att tillgodose allas önskemål. I de fall en plats inte blir uthyrd, är det ägaren till nyttjanderätten som har skyldighet att betala årsavgiften. Båtplatsinnehavare som inte önskar nyttja sin plats ska anmäla detta senast den 1 mars. Du som väljer att endast hyra ut din plats, utan att hyra en annan, debiteras en administrativ avgift på 500 kr. ALL uthyrning ska ske genom föreningen. Om du hyr ut din plats på egen hand riskerar du att bli av med din nyttjanderätt. Mer om detta kan du läsa i § 22 i stadgarna, som finns på kullavikshamn.se.

Välkommen med ditt önskemål från och med 1 januari!

Johanna Öfverberg

Hamnkontoret

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80