Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Länkar

Saknar du en länk eller vill uppdatera en?
E-posta i så fall till info@kullavikshamn.se

Vädersidor

Vind vid Vinga »
Kustvädret vid Vinga från Sjöräddningen »
Meteogram för Kullavik »

Service

Kullaviks Båtvarv
Kullaviksvägen 179
429 33 Kullavik
Tel: 031 – 93 00 61
info@kullaviksbatvarv.se

När ni behöver hjälp med haveribesiktning, värdering eller båtbesiktning kan ni vända er till
Manhed & Manhed
0702-17 28 90
info@manhed.se

Kullaviks Båtvarv grundades av Calle Manhed år 1953. Calle gick efter många år till sjöss iland. Calle blev med åren en legendarisk varvsman med sitt långa engagemang i Västsvenska Varvsföreningen.

Han var också en av de krafter som utvecklade Svenska Internationella Båtutställningen till den institution den idag är.

Efter avslutade studier anslöt på sjuttiotalet sönerna Dan och Ola. Familjen Manhed drev och utvecklade varvet under många år.

I januari 2011 tog Magnus Augustsson över varvet. Magnus har haft en lång karriär inom seglingen med bl.a. tre Americas Cup och ett OS bakom sig.

Varvet utför idag uppställning, reparationer och ombyggnad i både plast och trä och har motorverkstad för inombordare. Med bredd och  kompetens hålls en hög service för båtägarna i Kullavik med omnejd.

Kullaviks hamn samverkar med

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80