Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Vi är i hamn!

Äntligen är hamnkonflikten löst. Kommunen har gjort upp med markägarna vilket innebär att kommunen köper det vattenområde som det tvistats om sedan 10 år tillbaka. För Kullaviks Hamn ekonomiska förenings del betyder detta att vi får det servitut som i enlighet med köpekontraktet från 2001, skulle ingå på det område som går utanför vår fastighet 1:235. Således är nu hamnen i den position som var intentionen efter att föreningen köpte hamnen 2001.

Det har varit många turer genom åren som på ett eller annat sätt skulle försöka rätta till det fel som begåtts. Det har lagts mycken möda på att hitta rimliga lösningar men ingen har gått i lås förrän nu. Vi kan konstatera att vi nått en förhandlingslösning utan juridisk tvist. Hamnstyrelsen har under ett halvår tillbaka jobbat intensivt med diplomati mellan kommunen och markägarna för att få båda parter till förhandlingsbordet. Det är då med stor glädje som vi nu ser att dessa ansträngningar burit frukt. Vi har haft ett fint samarbete med kommunen genom kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg och markstrategen Inger Jennerud-Björsander.

En person som bör omnämnas i sammanhanget är vår egen Ove Svan som på ett ovärderligt sätt bistått med en stor hamnerfarenhet och goda kommunala relationer. Ett tack också till tidigare styrelse som kämpat på för att hitta fram i den ganska kaotiska situation som stundtals rådde. Tack till er alla medlemmar som visat vänlighet och sympati, och som litat på oss att vi till slut skulle hitta en bra lösning. Nu är vi där!

För hamnens fortsatta del innebär det ju egentligen business as usual, dvs  alla medlemmar kommer att kunna behålla sina platser. Inga bryggor behöver flyttas. Vi kommer att med större lugn kunna fokusera på den fortsatta hamnverksamheten och dess kontinuerliga utveckling. Vi står nu starka inför framtiden.

Er ordförande

Mats Pegelow

Länk till kommunens pressrelease:

https://www.kungsbacka.se/Archive/Regular-News/2016/10/Kommunen-och-fastighetsagarna-overens-om-Kullaviks-hamn/