Spontning

Spontning, rapport 3

Kullavik 29 Januari. Under veckan har arbetet varit att förankra sponten mot berget, det är nu slutfört och vi fick berg i samtliga hål, så förankringen mot berg blev som planerat. Även groparna för toppförankringen är klara, här blir nu att förankra dragstängerna, vilket nu startat och blir förmodligen klart under nästa vecka. Återstår sedan[…]

Spontning

Spontning, rapport 2

Kullavik 23 januari. Nu kan man se vad vi gör och hur det är tänkt att bli, spontningen är nu klar. Vi har även skurit av sponten i sin rätta höjd. Förberedelserna pågår för att starta förankringen av sponten mot berget, samt montering av krönbalk. Men det är mycket som återstår att göra. Det kommer[…]

kummel

Nytt kummel?

Sedan försäkringsbolaget Atlantica tog bort sitt märke över 1,2 m grundet väster om inloppet till hamnen har Hamnstyrelsen diskuterat om vi kan hjälpa till att återställa säkerheten. Vi undersöker nu möjligheten att återuppbygga det kummel som en gång fanns på platsen.