Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Spontning, rapport 3

Spontning, rapport 3

Kullavik 29 Januari. Under veckan har arbetet varit att förankra sponten mot berget, det är nu slutfört och vi fick berg i samtliga hål, så förankringen mot berg blev som planerat. Även groparna för toppförankringen är klara, här blir nu att förankra dragstängerna,...
Spontning, rapport 2

Spontning, rapport 2

Kullavik 23 januari. Nu kan man se vad vi gör och hur det är tänkt att bli, spontningen är nu klar. Vi har även skurit av sponten i sin rätta höjd. Förberedelserna pågår för att starta förankringen av sponten mot berget, samt montering av krönbalk. Men det är mycket...
Nytt kummel?

Nytt kummel?

Sedan försäkringsbolaget Atlantica tog bort sitt märke över 1,2 m grundet väster om inloppet till hamnen har Hamnstyrelsen diskuterat om vi kan hjälpa till att återställa säkerheten. Vi undersöker nu möjligheten att återuppbygga det kummel som en gång fanns på...
Spontning, rapport 1

Spontning, rapport 1

Kullavik 17 januari. Nu har vi startat arbetena med att sponta den östra kajen. Det har varit besvärligt i starten, det var lite grunt till berget, men nu löper det på och man kan se vad det innebär för hamnen. Det har varit kallt men det har löpt på bra, vi beräknar...