Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Spontning, rapport 7

Spontning, rapport 7

Nu ser vi resultatet av våra ansträngningar, återfyllnaden bakom spont är i det närmaste klar, uppspänningen av dragstängerna är utförd. Nu kan man se att den ökade markytan är stor, det ger oss bättre uppställninsytor samt en bra väg in för avlastning....
Spontning, rapport 6

Spontning, rapport 6

Denna vecka startade med att vi fixerade krönbalken, det innebär att svetsa fast denna mot sponten. Efter detta återstår enbart arbetet med att spänna dragstängerna till sponten. Vi har nu åter placerat ut kranfundamentet. Vi har även gjutit första delen av...
Spontning, rapport 5

Spontning, rapport 5

Här kommer nu den senaste rapporten rörande den nya kajen, det närmar sig nu det sista kapitlet i detta arbete med sponten. Tyvärr så var vi tvungna att lyfta upp cementringarna för kranfundamentet, då dessa hade pressat ut sponten lite i överkanten. Arbetena med...
Arbeten på piren

Arbeten på piren

Nu är däcket på piren lagt, det har varit svårt att klämma in det mellan våra  arbete med sponten. Men vi har fått göra detta då vi vilat oss. Hur som helst så ser det bra ut, återstår enbart lite elektriskt arbete. Ny beläggning på piren görs då vi asfalterar vid den...
Spontning, rapport 4

Spontning, rapport 4

5 februari. Åter en vecka är till ända. Det händer fortsatt en hel del på arbetena vid sponten, förberedelser för att montera krönbalken, som nu är på plats. Arbeten återstår att fixera den. Men den stora delen är att samtliga mothåll är på plats, det syns nu inte så...