Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se
Rapport 12, nordlig kaj

Rapport 12, nordlig kaj

Nu närmar det sig slutet på installationen av sponten. Det som hänt denna vecka är dubbningen av spont samt fastgjutning av dubb och fästen för B pontonen och den nya pontonen vid rampen. Det som nu återstår är stagningen av sponten samt krönbalken som beräknas starta...
Rapport 11, nordlig kaj

Rapport 11, nordlig kaj

Som ni märker så händer det en del under veckorna. Denna vecka har vi kapat sponten i sin rätta längd. Nu är det färdigt för att montera krönbalken samt bultförbandet mellan spont och hammarband, som sker de närmaste dagarna. Dubbningen av sponten mot berget pågår och...
Rapport 10, nordlig kaj

Rapport 10, nordlig kaj

Nu kan vi se vilka ytor vi kommer att ha efter att sponten är på plats, det som sker resten av denna vecka är att man skär ren kanten. Det som beräknas ske nästa vecka, är att avsluta renskärningen av sponten, vidare bultförbandet mellan spont och hammarbandet, kanske...
Rapport 9, nordlig kaj

Rapport 9, nordlig kaj

Nu är vi igång med spontningen, det är det så kallade hammarbandet som monterats på de stolpar som borrats in i berget tidigare och som är ett stöd vid spontningen. De första spontplanken är nu på plats så man kan se och få en uppfattning om storleken på den nya...
Rapport 8, nordlig kaj

Rapport 8, nordlig kaj

Nu är i stort all rivning inför spontningen klar. Kranen med sitt däck är demonterad, vidare är däcket ut till B-bryggan och det som var mellan B-bryggan och kontoret rivet. Nu kan vi se vilken yta vi får med den nya kajen. Det innebär att KKKK kommer att kunna få en...