Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu kan vi se vilka ytor vi kommer att ha efter att sponten är på plats, det som sker resten av denna vecka är att man skär ren kanten.
Det som beräknas ske nästa vecka, är att avsluta renskärningen av sponten, vidare bultförbandet mellan spont och hammarbandet, kanske vi även får förankringen i botten utförd.
Det närmar sig nu ett färdigställande av sponten, genom att vi kanske startar förankringen av sponten innåt nästa vecka.

Hamngruppen