Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Som ni kan se så har vi startat med att gräva upp för stagen bakåt från sponten som skall ge stadga åt denna vid belastning.
Vi har även format inför gjutning av mur vid slipen. Även vid kontoret kommer en form för gjutning, här har vi under veckan rensat upp för åtkomst inför formsättningen.
Vidare så ska vi starta med att placera mothåll för dragstängerna som skall dragas med ett antal tonmeter.

Hamngruppen