Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu är det ytterligare några frivilliga medlemmar som ställer upp med stora arbetsinsatser.
Det kan behövas nu då vi har stora arbeten att färdigställa, det är kajen och våra hus som innehåller mycket arbete framöver.
Denna vecka har det hänt en hel del, först så var det våra byggnadsdelar som kom på måndagen, mitt under vår planering inför gjutningen av kajen. Gjutningen ägde rum på tisdagen.
På onsdagen startade monteringen av husen. Det gick som vanligt bra, vi servade P Berg Bygg och Anläggnings AB.
Husen står nu där under tak, man ser nu att de smälter bra in i miljön. Med kajombyggnad och med servicehus på plats blir ett lyft för hamnen.
Nästa vecka kommer vi att montera vindskivor och den stora porten. Därefter vidtar arbeten med inredning av husen.
Även behöver vi rätta till runt husen. Det är däck som skall kompletteras. Även skoning av kajen är ett arbete som ligger framför oss, så vi blir inte sysslolösa.

Hamngruppen