Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu är vi igång med spontningen, det är det så kallade hammarbandet som monterats på de stolpar som borrats in i berget tidigare och som är ett stöd vid spontningen.
De första spontplanken är nu på plats så man kan se och få en uppfattning om storleken på den nya hamnplanen.
Tyvärr så hindrades vi av det dåliga vädret från att fortsätta spontningen, men vi tar nya tag och vi ligger lite före i programmet, så det är ingen fara utan vi hinner med.

Hamngruppen