Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu är vi i det närmaste klara med vår nya kaj, den är asfalterad vilket gör att man nu ser hur bra det blivit. Det återstår målning av balk samt förtöjnings utrustning, även belysningen är kvar att fixa.
Vi kan nu använda ytorna på land effektivare, det blir också en bra av- och pålastningskaj.
Vi får även ett bättre utnyttjande av vårt vatten, det ger ett antal nya platser när vi är klara. Dessa kommer att fördelas ut bland våra kömedlemmar, det är glädjande att vi kan bereda ytterligare några platser i hamnen.

Hamngruppen

spontning spontning

spontning spontning