Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

5 februari.
Åter en vecka är till ända. Det händer fortsatt en hel del på arbetena vid sponten, förberedelser för att montera krönbalken, som nu är på plats. Arbeten återstår att fixera den.
Men den stora delen är att samtliga mothåll är på plats, det syns nu inte så mycket. Det ser bara ut som vi grävt en massa gropar. Men dessa är av stor vikt för vår hållfasthet på sponten.
Vidare så har det monterats brunnar, för att avleda vatten. Vi har även monterat första delen av fundamentet till mastkranen.
Återkommer nästa vecka med mer information kring vårt arbete med sponten.

Hamngruppen

IMG_1812

IMG_1814