Hamnen har öppnat!

Kullaviks Hamn har varit öppen för säsongen i några veckor nu, och äntligen syns lite vårsol. Just de varma och soliga dagarna ökar aktiviteten i och kring hamnen betydligt, och vi märker ett ökat tryck även när det gäller bilar. Kungsbacka Kommun har valt att inte förnya avtalet med Kullaviks Hamn ekonomisk förening avseende parkeringstjänster,[…]

Tack för stämman!

För en dryg vecka sedan höll vi ordinarie föreningsstämma. Endast en decimerad skara med sekreteraren Robert Rönnbom, rösträknarna Ralph Duell och Dan Manhed, samt justeringsmännen Lars Rasmusson och Robert Mattsson, gjorde mig sällskap på hamnkontoret. Där sorterades inkomna poströster och konstaterades att 73 kommit in i rättan tid. Av dessa godkändes 70. Två saknade tydligt[…]

Hej medlem i Kullaviks Hamn ekonomisk förening!

I medlemsbrevet strax före jul meddelade vi preliminärt datum för ordinarie föreningsstämma till den 18 mars i Kullaviksskolan, men med facit i hand fungerar förstås inte detta med rådande pandemirestriktioner. Istället närde styrelsen in i det längsta hoppet om att vi skulle kunna hålla en normal stämma senare under våren, förslagsvis utomhus, men med tanke[…]

Spolplatta

Snart dags att ta upp båten

Tvätta då din båt över spolplattan i hamnen Genom att tvätta din båt över spolplattan (med godkänd rening för båtar) gör Du en stor insats för allas vår miljö! Vår hamn som många andra ligger i känslig miljö, med grund mjukbotten. Här finns även ålgräs som är viktig uppväxtmiljö för bland annat torsk.